Hakkında

Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU

Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi 23119, Elazığ

1. ÖZGEÇMİŞ

1973 yılında, Elazığ Merkez Koçkale köyünde doğdu. 1984 yılında İsmetpaşa İlkokulundan, 1987 yılında 100. yıl ortaokulundan, 1990 yılında Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünden, 1994 yılında ise Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun oldu.

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında “Yapay Zeka, Akıllı Sistemler ve Uygulamaları” alanlarında yürüttüğü çalışmalar ile 1996 yılında yüksek lisansını, 2002 yılında ise doktorasını tamamladı. 2007 yılında Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığından, “Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri” alanında Doçent unvanını aldı. 2014 yılında ise bilimsel çalışmalarına istinaden Yazılım Mühendisliği alanında, Fırat Üniversitesinde Profesörlüğe yükseltildi.

Elazığ Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasına danışmanlık yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, 2016 yılında Bingöl ili Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) temsilciliğini yürüttü. Fırat Üniversitesinde, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Derneği (METEM-DER) kurucusu ve başkanlığını yapmaktadır. 11. ve 12. Kalkınma Planının hazırlanmasında, “Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması” Çalışma Grubunda görev alarak, mesleki eğitimin sorunlarına çözüm önerileri geliştirilmesine katkıda bulundu. Ayrıca, 20. Milli Eğitim Şurasında, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” özel ihtisas komisyonunda görev alarak, mesleki eğitimin sorunlarına çözüm önerileri sundu. Şurada, kabul gören önerileri arasında yer alan “Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüsü” kurulması, mesleki eğitimin niteliğinin geliştirilmesi  açısından oldukça önem arz etmektedir.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Derneğinin, 2018 yılından beri Elazığ Temsilciliğini yürütmektedir. Bu çerçevede, her yıl düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ile ülkemizin yerli ve milli teknolojiye dayalı üretimini teşvik eden, sorunların çözümünde mimar ve mühendislerin üstlenmiş oldukları ar-ge ve inovasyona dayalı üretim ile ekonomik katma değer oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Elazığ ilindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelerek 2010 yılında oluşturmuş oldukları ve halen bünyesinde 200 STK’nın bulunduğu Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun, 2017 yılında dönem sözcülüğünü üstlendi. Dönem sözcülüğü sürecinde, Harput Uluslararası Diyanet Akademisinin kurulması, Elazığ’a ikinci bir üniversite olarak Uluslararası Teknik Üniversitenin Açılması, Sivrice Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünün Kurulması gibi konularda fizibilite ve rapor hazırlanarak yetkililere sunum yapıldı.

DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UniDAP) Sanayi Çalışma Grubu başkanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) kurul üyeliği görevlerinden bulunarak, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılarak ekonomik katma değer oluşturmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yaptı.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden oluşturduğu takımlar ile gerçekleştirdikleri projeler, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye birinciliği, 2021 yılında ise en iyi sunum dereceleri aldı. Ayrıca, söz konucu projeler Uluslararası Sıfır Atık İnovasyon ödülü ile Patent ödülüne de layık görüldü.

2013 yılında bir süreliğine, Portekiz – Beira Interior Üniversitesinde yapay zeka alanında ders verdi. 250’u aşkın bilimsel makalesi ve bildirisi, 5 adet kitap yazarlığı ile 3 adet patenti bulunmaktadır. 29 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Yetiştirdiği öğrencilerinden halen 5 profesör, 6 doçent ve 6 doktor öğretim üyesi akademik unvanları ile ülkemizin yüksek öğretimine katkı sunmaktadır.

2005 yılında, Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde, Fırat Üniversitesi ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının kurmuş oldukları AB Proje ve Danışmanlık Bürosunda görev almıştır. Bu kapsamda, Elazığ halkına yönelik AB projeleri konusunda çeşitli TV programları, toplantılar ve özel ziyaretler ile bilgilendirmeler yapılmıştır. Avrupa Birliğinin Düzey-2 Bölgeleri Kalkınma programına hazırlanan 14 adet proje Elazığ ili KOBİ, STK ve Yerel Kalkınma Girişimlerine kazandırılmıştır. Söz konusu projelerin uygulama ve yönetimi için danışmanlık desteği verilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde, 2005-2007 yıllarında Elazığ ili Türkiye genelinde AB fonlarından en fazla hibe alan iller içerisinde 7. sırada yer almıştır.

2009 yılında, Fırat Üniversitesinde düzenlenen “Bilgi Sistemleri İşbirliği (BSİ’09): Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini Geliştirme” toplantısının sekretaryasını yürüttü.  Toplantıda, katılımcı ülke üniversitelerinin bilişim sistemleri, uzaktan eğitim sistemleri, kütüphane sistemleri ve eğitim sistemleri tüm yönleriyle ele alınmış ve tartışılmıştır. “Avrasya Ülkeleri Üniversite Bilgi Sistemleri Birliği” nin kurulması toplantının en önemli sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu birliğin kurulma önerisi, katılımcı ülke temsilcileri arasında büyük bir heyecan oluşturmuş ve takdirle karşılanmıştır.

2015 yılında, Bingöl Üniversitesinde düzenlenen “3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı”nın düzenleme kurulu başkanlığını yaptı. Konferans ile uluslararası düzeyde akademisyenler, politika yapıcıları ve uygulayıcılar bir araya getirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bilimsel ve uygulama çözümleri ele alınmış ve raporlaştırılmıştır.

1994 yılında Dumlupınar Üniversitesinde başlayan akademik yaşamına, Fırat Üniversitesinde devlet üniversiteleri arasında ilk kurulan ve kurucu bölüm başkanlığını üstlendiği Yazılım Mühendisliği bölümünde halen devam etmektedir. Yapay Zekâ, Yazılım Mühendisliği, Biyoenformatik, İnsansız Araçlar, Bölgesel Kalkınma, Sivil Toplum alanlarında çalışmalar sürdürmektedir. Ayrıca, TÜBİTAK-BİDEB ve TEKNOFEST danışma kurulu üyeliklerini yürütmektedir. İngilizce bilmekte olan TÜRKOĞLU, evli ve dört çocuk babasıdır.

2. ÖĞRENİM

1987-1990 : Lise, Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Elektrik Bölümü, Elazığ.

1990-1994 : Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Bölüm ikincisi, Mühendislik Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

1994-1996 : Yüksek Lisans, “Yapay Sinir Ağları ile Nesne Tanıma”, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

1997-2002 : Doktora, “Durağan Olmayan İşaretler için Zaman – Frekans Entropilerine Dayalı Akıllı Örüntü Tanıma”, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

3. AKADEMİK KARİYER

1994-1995 : Araştırma Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya.

1995-2003 : Öğretim Görevlisi, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elazığ.

2003-2007 : Yardımcı Doçent, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elazığ.

2007-2010 : Doçent, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elazığ.

2010-2014 : Doçent, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Elazığ.

2014-2016 : Profesör, Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bingöl.

2014-…     : Profesör, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Elazığ.