Mesleki Deneyim

2008-2011 Yönetim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi, Maden Meslek Yüksekokulu
2010-2012 Yönetim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi, Karakoçan Meslek Yüksekokulu
2011-2012 Dekan Yardımcısı, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi
2006-2008 2012-2014 Fakülte Kurul Üyesi, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi
2010-2011 Fakülte Kurul Üyesi, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
2010-2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
2010-2011 Bölüm Başkanı, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü
2006-2007 Bölüm Başkanı, Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü
2006-2010 Bölüm Başkan Yardımcısı, Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü
2006-2007 Daire Başkanı, Fırat Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
2006-2007 Kurul Üyesi, Fırat Üniversitesi, Bilişim Eşgüdüm Kurulu
1995-2014 Anabilim Dalı Başkanı, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Kontrol Eğitimi, Telekomünikasyon Eğitimi, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
2008-2010 Müdür, Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü
2008-2012 Koordinatör, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Proje Birimi
2005-2009 Anabilim Dalı Başkan Yrd., Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik
2012-2013 Yönetim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2014-2016 Bölüm Başkanı, Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2014-2016 Dekan, Bingöl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2014-2016 Senato Üyesi, Bingöl Üniversitesi
2014-2016 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Bingöl Üniversitesi
2014-2016 Yayın Komisyonu Üyesi, Bingöl Üniversitesi
2015-2016 Sanayi Çalışma Grubu Başkanı, DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UniDAP)
2016-2017 Stratejik Plan Komisyon Üyesi, Bingöl Üniversitesi
2016-2017 Kalite Komisyonu Üyesi, Bingöl Üniversitesi
2016-2017 KÜSİ Temsilcisi, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Bingöl
2014-2017 Kurul Üyesi, Fırat Kalkınma Ajansı
2017-2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
2020-Devam Danışma Kurulu Üyeliği, TEKNOFEST, TÜBİTAK – BİDEB
2024-Devam Bölüm Başkanı, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü