Aylık arşiv: Ocak, 2023

Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) olarak İstanbul’da düzenlediğimiz “Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri” programının konuğu olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez “Yüzyılın Enerjisi ve Türkiye’nin Enerjide Gelecek Vizyonu” hakkında sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, MMG İstişare Kurulu toplantısına katılıp, mühendisliğin toplumsal statüsüne yönelik görüşlerimizi sunduk. Gönderi Görüntülemeleri: 18

12. Kalkınma Planı Toplantısı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “On İkinci Kalkınma Planı – Eğitimde Kalitenin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu ile Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu Toplantısına” katıldık. Bu kapsamda, mesleki eğitim-istihdam-üretim arasında sürdürülebilir ve yönetilebilir güçlü bir işbirliği sürecine yönelik görüşlerimizi anlattık. Ayrıca, mesleki eğitimde uzmanlaşma, staj uygulamaları, teknik öğretmen nitelikleri, mesleki beceriler ve …