20. Milli Eğitim Şurası

20. Millî Eğitim Şûrası; dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye için yeni ufuklar açması gayesiyle “Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı altında ‘’Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” konularında 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da toplandı.

Şurada “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” özel ihtisas komisyonunda görev alarak; “Mesleki Eğitimin Genel Yapısının Güçlendirilmesi”, “Mesleki Eğitimde İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi” ve “Mesleki Eğitimin İtibarının Artırılması” çalışma başlıklarına yönelik önerilerimizi sunduk.

Önerilerimiz arasında yer alan, “Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüsü” kurulması, şurada kabul görmüştür. Söz konusu enstitü ile hedeflediğimiz kapsam:

  1. Mesleki ve teknik eğitimin öğretmen ihtiyacının karşılanması,
  2. Mesleki eğitimde geleceğin mesleklerinin ve yeni mesleki eğitim modellerinin belirlenmesi, esnek meslek profillerinin oluşturulması ve bu yönde öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılması için stratejik çalışmaların yapılması ve hayata geçirme süreçlerinin oluşturulması,
  3. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili tüm verilerin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi ile bulgulara dayalı olarak, bu alanda politika geliştirmeye yön verilmesi,
  4. Yerli ve milli mesleki ve teknik eğitim modellerinin geliştirilmesi ve ihraç edilmesi,
  5. Mesleki ve teknik eğitim alanında gereksinim bulunan lisansüstü akademik çalışmaların yapılması,
  6. Mesleki eğitimde, beceri eğitiminin kalite ölçütleri ve kalite güvencesini her meslek için ortaya koyacak araştırmaların yapılması.