ENGELLİ ENGELSİZ YOK, ÜRETEN ÇALIŞAN VAR!

Türkiye’de Engelli Politikalarının özel olarak gençlik ekseninde şekillenmesi için, Ulusal Ajans tarafından desteklenen “Engelsiz Gençlik Politikaları – Engelleri Aş ve Katıl!” projesi kapsamında, düzenlenen ulusal zirveye konuşmacı olarak katılıp, “Engelliler için Mesleki Eğitim” konulu sunumu gerçekleştirdik. Öne çıkan hususlar:

1) Engellilerin kullandıkları yazılımların, yerli üretiminin teşviki için TÜBİTAK tarafından özel proje çağrısı düzenlenmesi,


2) Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak tasarımların başlangıçta planlanabilmesi için ilgili Teknik Okullar ve Fakültelerde, “Erişilebilirlik” derslerinin konulması,


3) Türkiye’deki nüfusun ~%13 engelli olup, sürekli hastalığı olmayanların ancak ~%21 istihdam edilmektedir. Bu oranın artırılması için engellilere yönelik İŞKUR destekli mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması,


4) Yazılım sektörünün engelliler için uygun bir meslek olabileceği; çözüm bulmak, yöntem geliştirmek bir engellinin günlük hayatında zaten sıklıkla yaptığı bir şey, bu yüzden yazılım mesleğinin engellilere öğretilip, başarılı olanlarının bilişim sektöründe değerlendirilmesi, 


5) Engellilerin istihdamda hak ettiği yeri alması için, profesyonel mesleki eğitimlerin yanı sıra, staj olanaklarının artırılarak, engelli çalışanlarla işverenlerin istihdam öncesi birbirlerini daha yakından tanımasının sağlanması.