12. Kalkınma Planı Toplantısı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “On İkinci Kalkınma Planı – Eğitimde Kalitenin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu ile Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu Toplantısına” katıldık. Bu kapsamda, mesleki eğitim-istihdam-üretim arasında sürdürülebilir ve yönetilebilir güçlü bir işbirliği sürecine yönelik görüşlerimizi anlattık. Ayrıca, mesleki eğitimde uzmanlaşma, staj uygulamaları, teknik öğretmen nitelikleri, mesleki beceriler ve geleceğin meslekleri çerçevesinde mesleki eğitim konularında önerilerimizi sunduk.