Dicle Üniversitesi Konferans

17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Diyarbakır da gerçekleştirilen, Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu (DUDS-2022) ile disiplinlerarası çalışmalar yapan araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimcilerin son araştırmalarını, yenilikleri, eğilimleri, deneyimleri ve değerlendirmelerini sunmaları ve tartışmaları için elverişli bir ortam hedeflenmiştir. Sempozyumda farklı disiplinlerden (Mühendislik, Fen, Tıp, Ziraat, Veteriner, Eczacılık, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler vs.) yapılmış ortak çalışmalara yer verilmiştir.

Sempozyumun açılışında düzenlenen “Akademik Sinerji” panelinde, davetli konuşmacı olarak “Yapay Zeka ve Disiplinler Arası Çalışmalar” konulu konferansı sunduk.