Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları İle Sektör Buluşması

Mesleki eğitiminin cazibesinin artırılması ve sektörün beklentileri yönünde geliştirilmesi amacı ile Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile düzenlenen, toplantıya katıldık. Toplantıda, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğinin Artırılması için Öneriler” konulu sunumu yaptık. Sunumda ele alınan başlıklar:

• Mesleki ve Teknik Eğitim Sektörünün Yönetimi
• Mesleki ve Teknik Eğitimde Veriye Dayalı Politika Geliştirme
• Öğrenme Ortamları
• Mesleki ve Teknik Eğitimin Toplumsal Statüsü
• Program bütünlüğü ve yeterlilikler
• Kapsayıcı Eğitim
• Kısa (2023) ve Uzun Vadeli Hedefler
• Temel Amaç ve Politikalar
• Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler
• Yapılması Önerilen Araştırmalar